Družinové schůzky

Družinové schůzky probíhají v klubovně na Rašínově 3

Cílem pravidelných schůzek je setkávání dětí i v průběhu školního roku a upevnění jejich kamarádských vztahů, ale i možnost připravovat se cílevědomě na pobyt v přírodě a vše s tím spojené.
děti můžeme vyzvedávat ze školní družiny.
případné dotazy zodpoví vedoucí oddílu Frodo František Serbus.