Aktivity

Klub deskových her

Klub deskových her – pro děti i hravé dospělé. Probíhá každé pondělí od 16 hodin do večera (dokud nás to baví) - nově v tomto pololetí v SVČ Labyrint Lužánky, Švermova 757 v Bohunicích. Hrajeme moderní deskové hry. Přijďte s dětmi, nebo přijďte jen vy dospělí

Zpívání

Sejdeme se s kytarami, ukulele a dalšími nástroji v klubovně na Rašínově 3 a otevřeme své duše kráse písní. Počítáme s frekvencí 1x za měsíc, od 17 hodin. Konkrétní data budeme posílat mailem.
Oddílový zpěvník je určen pouze pro členy oddílu a pouze ke vzdělávacím účelům.

Barevné ruce

Akce pobíhá v klubovně na Rašínově 3. Věnujeme se nějaké neobvyklé výtvarné technice a pak máme radost z krásných věcí, které jsme si vyrobili. Konkrétní termín bude vždy upřesněn krátce před akcí.

Liga deskových her

ligaher.kasiopea.cz
Liga deskových her funguje od roku 2010 na celkem šestnácti brněnských základních školách, kde se v tamních herních klubech pravidelně scházejí žáci různého věku. Všechny zapojené školy vysílají své zástupce do městského turnaje, kde se spolu v přátelské atmosféře utkávají hráči napříč školami. Projekt si klade za cíl rozvíjet strategické a kombinační myšlení hráčů a především vytvářet prostor pro mezilidský kontakt v tradičním pojetí jako aleternativa k přemíře „elektronické komunikace a počítačových her“.

Dnem...

www.chameleonbrno.org/dnem
Dnem je denní šifrovací a orientační hra po Brně a okolí.

Zdravokurz

stránka na chameleonbrno.org
Zdravokurz je rekvalifikační kurz po jehož absolvování účatník dostane osvědčení Zdravotníka na zotavovacích akcích. Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akce je vždy rozdělena na dva víkendy a koná se dvakrát ročně, vždy v podzimním termínu (říjen-listopad) a v jarním termínu (březen-duben).

K2

Jsou občasné tématické vícedení akce. Zaměřené bývají na různé oblasti. Například: komunikační, psychologická, zdravotnická, týmová, motivační...