ilustracni obrazek

Na krev

Kdy: 7. – 9. října 2022
Kde: okolí Brna
Za kolik: 3000,- Kč na tým

Co je Na Krev?

Na Krev je víkendová akce pro čtyřčlenné týmy se znalostí postupů při poskytování laické první pomoci. Týmy si ve ztížených podmínkách daných počasím a fyzickou zátěží prakticky vyzkouší první pomoc v simulovaných situacích, jejichž obsah předem neznají. Adrenalinové akce v terénu budou vyváženy poklidnějšími možnostmi doplnění nových nebo oprášení starých informací a dovedností. Můžete si obnovit platnost Zdravokurzu po individuální domluvě i jiného zdravotnického kurzu - získat osvědčení o absolvování dvacetihodinového doškolení v oblasti poskytování první pomoci.

Týmy nebudou soutěžit mezi sebou, ale s časem, nemocemi, tmou, zimou, únavou a dalšími nepřáteli. Bude to fyzicky náročné. Bude to místy na krev a záleží jen na vás, čí krev to bude. Vyhrává každý, kdo to nevzdá.

Složení týmu

Akce se zúčastní prvních deset přihlášených týmů. Další přihlášené týmy jsou náhradníky pro případ, že by některý z týmů svoji účast zrušil.
Počet členů v týmu je stanoven na čtyři, ve výjimečných případech lze povolit týmy tříčlenné. Výrazně však doporučujeme sehnat si čtvrtého parťáka. Akce je určena pro účastníky starší 18 let. Žádné specifické znalosti nebo vzdělání nejsou podmínkou.
Pokud se chcete akce zúčastnit, ale nemáte tým, můžete si najít spoluhráče přes náš web v rubrice Burza lidí.
Zaregistrováním týmu vám nevzniká závazek uhradit účastnický poplatek, pouze dáváte najevo zájem o akci. Pouze zaregistrovaný tým, který uhradí účastnický poplatek je považován za příhlášený.

Vybavení účastníků

ilustracni obrazek Mezi povinné vybavení patří spacák a zdroj světla (výrazně doporučujeme čelovky) na každého účastníka a do týmu minimálně jedna lékárnička, kterou si sami vybavíte materiálem a pomůckami, jaké považujete za potřebné. Ostatní vybavení záleží čistě na vás a vašem týmu. Vzhledem k tomu, že akce se bude odehrávat koncem října a místy v divokém terénu, outdoorové vybavení může být více než vhodné. Nicméně doporučujeme nezapomenout ani na věci osobní potřeby jako na běžný víkendový pobyt mimo domov. Ubytování je zajištěno ve vytápěné chatě s elektřinou. Stravování je zajištěno po celou dobu akce (na případné stravovací anomálie nás upozorněte po registraci).