Aktivity

Liga deskových her

ligaher.kasiopea.cz
Liga deskových her funguje od roku 2010 na celkem šestnácti brněnských základních školách, kde se v tamních herních klubech pravidelně scházejí žáci různého věku. Všechny zapojené školy vysílají své zástupce do městského turnaje, kde se spolu v přátelské atmosféře utkávají hráči napříč školami. Projekt si klade za cíl rozvíjet strategické a kombinační myšlení hráčů a především vytvářet prostor pro mezilidský kontakt v tradičním pojetí jako aleternativa k přemíře „elektronické komunikace a počítačových her“.

Dnem...

www.chameleonbrno.org/dnem
Dnem je denní šifrovací a orientační hra po Brně a okolí.

Zdravokurz

stránka na chameleonbrno.org
Zdravokurz je rekvalifikační kurz po jehož absolvování účatník dostane osvědčení Zdravotníka na zotavovacích akcích. Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akce je vždy rozdělena na dva víkendy a koná se dvakrát ročně, vždy v podzimním termínu (říjen-listopad) a v jarním termínu (březen-duben).

K2

Jsou občasné tématické vícedení akce. Zaměřené bývají na různé oblasti. Například: komunikační, psychologická, zdravotnická, týmová, motivační...